Doradztwo dietetyczne


Indywidualny zalecenia żywieniowe oparte są na normach Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie i uwzględniają  także aktywność fizyczną, zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze a przede wszystkim preferencje smakowe.

 

Po przeprowadzonym pomiarze składu ciała i dokładnym wywiadzie żywieniowym otrzymujesz:

– pełną analizę dotychczasowego sposobu odżywiania

– informację o popełnianych błędach żywieniowych

– zestawienie zapotrzebowania organizmu na energię i składniki odżywcze

– obliczenie prawidłowej masy ciała

– obliczenie podstawowej przemiany materii

– obliczenie całkowitej przemiany materii

– indywidualne zalecenia żywieniowe

– dodatkowe materiały o tematyce żywienia i aktywności